Kurs przedstawiający zagadnienie grywalizacji, możliwości jej zastosowania w różnych branżach. Celem kursu jest przygotowanie przez uczestników grywalizacji własnego projektu.
Materiały szkoleniowe przedstawiające zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

Kurs dostępny dla użytkowników posiadających konto na Platformie E-lerningowej PBW im. KEN w Warszawie oraz dla zalogowanych jako GOŚĆ.

Podczas szkolenia omówiono najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe.
Uczestnicy zdobywają wiedzę o podstawowych zasadach poprawności językowej.
Rozbudowana część ćwiczeniowa pozwala sprawdzić swoją wiedzę w praktyce.

Uczestnicy kursu poznają aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych - Emaze. Nauczą się tworzyć zróżnicowane tematycznie prezentacje multimedialne zawierające filmy, dźwięki i narrację oraz publikować je w Internecie. Stworzone prezentacje będą mogli wykorzystać w różnych sytuacjach (praca, nauka, życie osobiste).

Kurs oparty był w głównej mierze na materiałach ze szkolenia Informacja w bibliotekach XXI wieku. : transformacja form, metod i narzędzi pracy, sesja II – Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne, które  zorganizowane zostało przez Zakład Informacji Naukowej Biblioteki Narodowej.